Duphalac, med fruktsmak

Mylan IRE Healthcare Ltd.


Avføringsmiddel, osmotisk virkende.

A06A D11 (Laktulose)MIKSTUR, oppløsning 667 mg/ml: 1 ml inneh.: Laktulose 667 mg. Inneholder sukkerarter (f.eks. laktose, galaktose, fruktose). Plommesmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av obstipasjon. Tilstander som krever bløt avføring (f.eks. hemoroider og etter tykktarms-/endetarmskirurgi).

Dosering

Bør tilpasses pasientens individuelle behov. Etter noen dager kan oppstartsdose justeres til vedlikeholdsdose basert på respons. Det kan ta 2-3 dager før behandlingseffekt oppnås. Ved 1 daglig enkeltdose bør denne tas til et fast tidspunkt, f.eks. til frokost.
Voksne og ungdom (>14 år): Startdose 15-45 ml, vedlikeholdsdose 15-30 ml.
Barn (7-14 år): Startdose 15 ml, vedlikeholdsdose 10-15 ml.
Barn (1-6 år): Start- og vedlikeholdsdose 5-10 ml.
Spedbarn (<1 år): Start- og vedlikeholdsdose inntil 5 ml.
Administrering: Det anbefales å drikke rikelig med væske (1,5-2 liter/dag, tilsv. 6-8 glass vann, saft eller juice). Duphalac kan gis fortynnet eller ufortynnet, som en daglig enkeltdose eller fordelt på 2 doser. Bruk målebeger. Hele dosen bør svelges på en gang og ikke holdes i munnen i lengre tid. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Galaktosemi. Gastrointestinal obstruksjon, perforasjon i fordøyelsessystemet eller risiko for perforasjon i fordøyelsessystemet (f.eks. akutt inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom).

Forsiktighetsregler

Det anbefales å konsultere lege ved smertefulle abdominale symptomer av ubestemt årsak før behandlingen er igangsatt, samt ved mangelfull terapeutisk effekt etter flere dager. Brukes med forsiktighet ved laktoseintoleranse. Dosen som vanligvis brukes ved obstipasjon kan brukes av diabetikere. Bør ikke brukes ved galaktose- eller fruktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Det bør tas hensyn til at tømmingsrefleksen kan forstyrres under behandlingen. Bør kun tas etter konsultasjon med lege ved gastrokardialt syndrom (Roemheld syndrom). Ved symptomer som meteorisme (luftplager, stinnhetsfølelse eller oppblåsthet) etter inntak, bør dosen reduseres eller behandlingen stoppes. Vedvarende bruk med dårlig tilpasset dose eller misbruk kan føre til diaré og forstyrrelse av elektrolyttbalansen. Bruk av laksantia hos barn bør være unntaksvis og under legetilsyn.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan øke kaliumtap som er indusert av andre legemidler (f.eks. tiazider, kortikosteroider og amfotericin B). Ved kaliummangel kan samtidig bruk av hjerteglykosider øke effekten av glykosidene.

Graviditet, amming og fertilitet

Systemisk eksponering er ubetydelig.
Graviditet: Kan brukes under graviditet.
Amming: Kan brukes under amming.
Fertilitet: Det forventes ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré
VanligeAbdominalsmerte, flatulens, kvalme, oppkast
Undersøkelser
Mindre vanligeElektrolyttubalanse som følge av diaré

Sikkerhetsprofilen hos barn forventes å være tilsvarende som hos voksne.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, flatulens, kvalme, oppkast
Mindre vanlige
UndersøkelserElektrolyttubalanse som følge av diaré

Sikkerhetsprofilen hos barn forventes å være tilsvarende som hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Diaré, tap av elektrolytter og buksmerter.
Behandling: Seponering eller dosereduksjon. Stort væsketap ved diaré eller oppkast kan kreve korrigering av elektrolyttforstyrrelser.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: I tykktarmen nedbrytes laktulose av tarmbakterier til lavmolekylære organiske syrer som senker pH i tykktarmen, og ved osmotisk effekt øker volumet av tarminnholdet. Dette stimulerer tykktarmens peristaltikk og gjenoppretter avføringens konsistens. Obstipasjonen opphører. Laktulose, som en prebiotisk substans, styrker veksten av bifidobakterier og laktobasiller, mens Clostridium og E. coli kan bli dempet. Dette vil kunne lette forstoppelsen.
Absorpsjon: I liten grad.
Metabolisme: Passerer uforandret til tykktarmen hvor det metaboliseres av bakteriefloraen, fullstendig ved doser inntil 25-50 g eller 40-75 ml.
Utskillelse: Ved høyere doser kan en viss andel utskilles uforandret.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 21 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Duphalac, med fruktsmak, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
667 mg/ml500 ml
094712
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.08.2018