Personvern Min Felleskatalog

Appen innhenter automatisk tekniske data om feil og hvor ofte de ulike funksjonene i appen brukes. Dette er nyttig for feilretting og videreutvikling. Varsel ID og App-enhet ID anses av GDPR (General Data Protection Regulation) som personlige data. Varsel ID og App-enhet ID innhentes og lagres for å henholdsvis kunne varsle om viktig informasjon fra Legemiddelverket, og for å kunne identifisere og feilrette programvaren. Bruker kan velge å ikke varsles om viktig informasjon fra Legemiddelverket. Varsel ID blir da ikke lagret.
Data som navn, adresse, telefonnummer og IP-adresse innhentes ikke. Ingen data brukes for annonsering, reklame eller markedsanalyser.

Data som lagres på Felleskatalogens server

 • Varsel ID (Push Notification ID)
 • App-enhet ID
 • Feilmeldinger
 • App- og databaseversjon
Disse dataene lagres i 14 måneder, data som er eldre enn det slettes.

Varsel ID (Push Notification ID)

Varsel ID regnes av GDPR som personlig data. Brukes for å varsle om viktig informasjon fra Legemiddelverket. Hver installasjon av Min FK-appen har en unik Varsel ID som lagres på Felleskatalogens server. Varsel ID distribueres til push-notifikasjonsserverne til Apple eller Google, slik at push-varslene kan sendes til aktuelle mobilenheter. Bruker kan velge å slå av tjenesten når appen installeres første gang, eller senere under appens Innstillinger. Varsel ID lagres ikke på Felleskatalogens server når tjenesten slås av. Bruker vil kunne motta viktig informasjon fra Legemiddelverket selv om tjenesten er slått av, men dette forutsetter at appen er aktiv. Dersom appen ikke er i bruk jevnlig vil push-varslingen fra Felleskatalogens server være sikreste måte å bli varslet på.

App-enhet ID

Unik ID for hver enkelt mobilenhet, men kan ikke benyttes til å spore tilbake til mobilenheter på samme måte som Varsel ID. App-enhet ID regnes likevel av GDPR som personlig data. Den kan benyttes til koble data fra en enkelt mobilenhet sammen over en tid. En slik kobling av data benyttes til å analysere feil som oppstår gjennom en sekvens av hendelser, og er nødvendig for feilretting av programvare. Aggregerte data er nyttig å forstå det kollektive brukermønsteret og nyttemønsteret for brukerne.

Feilmeldinger

Sendes til Felleskatalogens server. Feilmeldinger analyseres og programkode rettes fortløpende til neste versjon av appen. Dette er essensielt for å holde kontroll over at appen til enhver tid fungerer som den skal. Enkelte feilmeldinger sendes ikke automatisk til Felleskatalogen server. Brukeren kan i slike tilfeller velge å sende diagnostikkdata til Felleskatalogen.

App- og databaseversjon

Gir informasjon om hvor oppdatert programvaren er (app-versjon), og hvor oppdatert det faglige innholdet er (databaseversjon). Det er viktig at databasen er mest mulig oppdatert, og at programvaren er nyeste versjon, slik at ny funksjonalitet og feilrettelser kommer raskt ut til brukerne. App- og databaseversjon lagres på server og analyseres på aggregert nivå slik at Felleskatalogen kan se hvor raskt appene oppdateres. Totalt antall manuelle nedlastninger av hele databasen samt antall inkrementelle oppdateringer lagres.

New Relic

Appen sender data til skytjenesten New Relic, som teknisk analyserer dataene. New Relic analyserer ytelse og feilmeldinger. Min FK-appen sender følgende data til New Relic:
 • App-enhet ID
 • APM agent og språkversjon
 • Operativsystem type og versjon
 • Systemegenskaper
 • Nedlastningshastighet
 • URL nedlastninger
 • Bruker agent egenskaper
 • Databaseversjon
 • Mobilenhet-modell
Data om mobilenhet-modell og operativsystem-versjon hjelper Felleskatalogen å identifisere feil/ytelsesproblemer relatert til de vanligste modellene, operativsystemene og systemegenskapene. Hastighet på nedlastninger vises i aggregert form, og dataene benyttes for å forbedre sidevisningshastigheten i appen. Dataene slettes av New Relic etter 8 dager.

Google Analytics

Appen sender data til Google Analytics for statistiske analyser og aggregerte rapporter. Appen sender følgende data til denne tjenesten:
 • Antall visninger av varsel fra Legemiddelverket
 • Antall visninger av opplæringsmateriell
Kun disse to ovenstående data sendes til Google Analytics. Googles standardfunksjoner brukes ikke. Har du behov for ytterligere informasjon om dette, ta kontakt med Felleskatalogens redaksjon på post@felleskatalogen.no eller ring 23 16 15 50.