Diagnostikk av FK-applikasjoner

Felleskatalogens applikasjoner innhenter automatisk tekniske data om feil og hvor ofte de ulike funksjonene i applikasjonen brukes. Dette er nyttig for feilretting og videreutvikling av applikasjonene. De tekniske dataene blir ikke brukt til andre formål enn dette. Informasjonen som innhentes kan ikke spores tilbake til bruker. Ingen personlige data (f.eks. medisinliste i applikasjonen Min Felleskatalog) innhentes.
Har du behov for ytterligere informasjon om dette, ta kontakt med Felleskatalogens redaksjon på post@felleskatalogen.no eller ring 23 16 15 50.