Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 μg/ml: 1 ml inneh: Deksmedetomidinhydroklorid tilsv. deksmedetomidin 100 μg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

  • For sedasjon av voksne i intensivbehandling når sedasjonsnivå ikke må være lavere enn at pasienten responderer på verbal stimulering (tilsvarende «Richmond Agitation-Sedation Scale» (RASS) 0 til -3).
  • For sedasjon av ikke-intuberte voksne før og/eller under diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer som krever sedasjon, dvs. prosedyrerelatert/våken sedasjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Ampuller/hetteglass oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet av fortynnet infusjonsvæske (infusjonsvæskestabilitet) er vist i 48 timer ved 25°C og ved kjøleskapsbetingelser (2-8°C). Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar og vil normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Dexmedetomidine, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 μg/ml 5 × 2 ml (amp.)
499923

-

1 151,90 C
25 × 2 ml (amp.)
450340

-

6 220,00 C
4 × 4 ml (amp.)
175834

-

1 929,60 C
4 × 10 ml (amp.)
474647

-

4 817,50 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Dexmedetomidine KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 μg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.09.2020


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Dexdor «Orion»


Sist endret: 11.08.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)