Cyclopentolat Minims

Bausch Health


Antikolinergikum. Mydriatikum. Cykloplegikum.

S01F A04 (Syklopentolat)ØYEDRÅPER, endosebeholdere 10 mg/ml (1%): 1 ml inneh.: Cyklopentolathydroklorid 10 mg, saltsyre, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Refraksjonsbestemmelser hos barn, og i alle situasjoner der hurtig inntredende mydriasis av kort varighet er ønskelig, f.eks. ved oftalmoskopi.

Dosering

1-2 dråper dryppes i øyet. Ved bruk hos barn, se også Forsiktighetsregler.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskytende væske kasseres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinklet glaukom, trang kammervinkel.

Forsiktighetsregler

Barn: Har økt risiko for systemiske bivirkninger som CNS-toksisitet samt kardiopulmonale og gastrointestinale bivirkninger. Bør ikke brukes til nyfødte og spedbarn <1 år, med mindre spesiallege vurderer det som tvingende nødvendig. Brukes med forsiktighet til barn >1 år, særlig til de som er spesielt følsomme for alvorlige sykdommer i CNS (f.eks. epilepsi, hjerneskade, Downs syndrom). Bruk alltid lavest mulig dose nødvendig for å gi ønsket effekt og overvåk for systemiske bivirkninger. Eldre: Intraokulært trykk bør kontrolleres før bruk. Symptomer på atropinlignende forgiftninger er rapportert. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående uklart syn eller tåkesyn, og bilkjøring/bruk av maskiner bør unngås før synet er normalisert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, pga. utilstrekkelig erfaring. Anbefales ikke under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Enkelte spedbarn er meget sensitive for antikolinergika. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensForstoppelse, munntørrhet, nekrotiserende kolitt (hos premature barn)
Generelle
VanligeØyesvie etter inndrypping
Ukjent frekvensFeber
Hjerte
Ukjent frekvensHøy puls
Hud
Ukjent frekvensAnsiktsrødme
Immunsystemet
Mindre vanligeAllergisk reaksjon
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
Nevrologiske
Ukjent frekvensKramper (spesielt hos barn og primært hos barn med epilepsi i anamnesen)
Psykiske
Ukjent frekvensForvirring, hallusinasjon
Øye
VanligeNedsatt nærsyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleØyesvie etter inndrypping
ØyeNedsatt nærsyn
Mindre vanlige
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
Ukjent frekvens
GastrointestinaleForstoppelse, munntørrhet, nekrotiserende kolitt (hos premature barn)
GenerelleFeber
HjerteHøy puls
HudAnsiktsrødme
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
NevrologiskeKramper (spesielt hos barn og primært hos barn med epilepsi i anamnesen)
PsykiskeForvirring, hallusinasjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer responsen på kolinerg stimulering av m. sphincter pupillae og m. ciliaris. Gir hurtig inntredende og kortvirkende pupilledilatasjon (i løpet av 15 minutter, avtar innen 24 timer) og akkommodasjonslammelse (i løpet av 30 minutter, varighet 45 minutter). Den mydriatiske effekten er størst hos barn og unge, og avtar merkbart med alderen.
Absorpsjon: Kan absorberes systemisk via konjunktiva eller tårekanalen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cyclopentolat Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml (1%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
439455
-
-
126,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2020