Cyclopentolat Minims

Bausch Health

Antikolinergikum. Mydriatikum. Cykloplegikum.

ATC-nr.: S01F A04

 Miljørisiko i Norge
 S01F A04
Syklopentolat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av syklopentolat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Syklopentolat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at syklopentolat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.09.2018) er utarbeidet av Alcon Nordic.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, endosebeholdere 10 mg/ml (1%): 1 ml inneh.: Cyklopentolathydroklorid 10 mg, saltsyre, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Refraksjonsbestemmelser hos barn, og i alle situasjoner der hurtig inntredende mydriasis av kort varighet er ønskelig, f.eks. ved oftalmoskopi.

Dosering

1-2 dråper dryppes i øyet. Ved bruk hos barn, se også Forsiktighetsregler.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskytende væske kasseres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinklet glaukom, trang kammervinkel.

Forsiktighetsregler

Barn: Har økt risiko for systemiske bivirkninger som CNS-toksisitet samt kardiopulmonale og gastrointestinale bivirkninger. Bør ikke brukes til nyfødte og spedbarn <1 år, med mindre spesiallege vurderer det som tvingende nødvendig. Brukes med forsiktighet til barn >1 år, særlig til de som er spesielt følsomme for alvorlige sykdommer i CNS (f.eks. epilepsi, hjerneskade, Downs syndrom). Bruk alltid lavest mulig dose nødvendig for å gi ønsket effekt og overvåk for systemiske bivirkninger. Eldre: Intraokulært trykk bør kontrolleres før bruk. Symptomer på atropinlignende forgiftninger er rapportert. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående uklart syn eller tåkesyn, og bilkjøring/bruk av maskiner bør unngås før synet er normalisert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, pga. utilstrekkelig erfaring. Anbefales ikke under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Enkelte spedbarn er meget sensitive for antikolinergika. Bør derfor ikke brukes under amming.
Syklopentolat

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Nedsatt nærsyn. Øvrige: Svie i øyne etter inndrypping. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Munntørrhet, forstoppelse, nekrotiserende kolitt (hos premature barn). Hjerte/kar: Rask puls. Hud: Ansiktsrødme. Nevrologiske: Kramper, spesielt hos barn og primært hos barn med epilepsi i anamnesen. Psykiske: Hallusinasjoner, forvirring. Øvrige: Feber.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01F A04

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer responsen på kolinerg stimulering av m. sphincter pupillae og m. ciliaris. Gir hurtig inntredende og kortvirkende pupilledilatasjon (i løpet av 15 minutter, avtar innen 24 timer) og akkommodasjonslammelse (i løpet av 30 minutter, varighet 45 minutter). Den mydriatiske effekten er størst hos barn og unge, og avtar merkbart med alderen.
Absorpsjon: Kan absorberes systemisk via konjunktiva eller tårekanalen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Sist endret: 08.03.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Cyclopentolat Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
10 mg/ml (1%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
439455
-
-
126,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.