Cortimyk

Trimb

Kortikosteroid + antimykotikum.

ATC-nr.: D01A C20

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 D01A C02
Mikonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 118,037088 kg
Miljørisiko: Bruk av mikonazol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mikonazol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mikonazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2016) er utarbeidet av McNeil.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 20 mg/g + 10 mg/g: 1 g inneh.: Mikonazolnitrat 20 mg, hydrokortison 10 mg, benzosyre, butylhydroksyanisol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Tinea og dermal candidainfeksjon med inflammatoriske innslag og/eller ved plagsom kløe.
Reseptfri bruk: Behandling av fotsopp med kløe.

Dosering

Smør tynt på det infiserte området og 1-2 cm utenfor, morgen og kveld. Behandlingen bør fortsette i minst 1 uke etter at kløen, irritasjonen og rødheten er gått over for å forebygge tilbakefall.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Herpex simplex, vaccinia, alle former av varicella og tuberkuløs hudsykdom.

Forsiktighetsregler

Unngå å få krem i øynene. Risiko for systemisk effekt må tas i betraktning ved langtidsbehandling av alvorlig eksem på store områder av kroppen hos små barn. Inneholder benzosyre som kan være mildt irriterende mot hud, øyne og slimhinner, samt butylhydroksyanisol som kan gi lokale hudreaksjoner eller irritasjon av øyne og slimhinner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D01A C20
Systemisk administrert mikonazol inhiberer CYP3A4/CYP2C9. Siden systemisk tilgjengelighet er begrenset etter topikal applikasjon, er klinisk relevante interaksjoner sjeldent. Ved behandling med orale antikoagulantia slik som warfarin, må det imidlertid utvises forsiktighet, og antikoagulerende effekt bør monitoreres.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Da systemisk eksponering av hydrokortison og mikonazolnitrat er minimal, er det ikke forventet effekter under graviditet. Ved langtidsbehandling av store kroppsområder, bør man imidlertid ta hensyn til risiko for systemisk effekt.
Amming: Hydrokortison utskilles i morsmelk, men ved terapeutiske doser er det ikke forventet noen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Kan brukes under amming, men bør ikke smøres på brystene før amming.
Mikonazol|Hydrokortison

Bivirkninger

Forekommer hos ca. 1%. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Irritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Allergisk kontaktdermatitt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdreven bruk kan gi hudirritasjon, men symptomene forsvinner vanligvis når behandlingen stanses. Lokalt påsmurte kortikosteroider kan absorberes i tilstrekkelige mengder til å gi systemiske effekter.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For mikonazol G01A F04 og glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Klassifisering: Imidazol- og triazolderivat. Kombinasjon av et bredspektret antimykotikum (mikonazol) med et gruppe I kortikosteroid (hydrokortison).
Virkningsmekanisme: Fungicid, antibakteriell, kløestillende og antiinflammatorisk effekt. Mikonazol inhiberer biosyntesen av ergosterol i sopp og endrer sammensetningen av andre lipidkomponenter i membranen. Dette fører til nekrose av soppcellen. Hydrokortison virker antiinflammatorisk og kløestillende. Glukokortikoider har evne til å trenge gjennom stratum corneum og påvirke de dypere cellelagene.
Absorpsjon: Mikonazol absorberes i liten grad ved lokal påsmøring. Hydrokortison penetrerer huden lett og absorberes i ulik grad avhengig av type og lokalisering av infeksjonen.
Metabolisme: Hydrokortison metaboliseres i lever og vev.
Utskillelse: Metabolittene utskilles via urin, sammen med en liten mengde hydrokortison som utskilles i uendret form.

Pakninger uten resept

20 g er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 20.03.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.01.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Cortimyk, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/g + 10 mg/g20 g
177543
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.