Clopidogrel

Taw Pharma


Plateaggregasjonshemmer.

B01A C04 (Klopidogrel)TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg: Hver tablett inneh.: Klopidogrelbesilat tilsv. klopidogrel 75 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Sekundærprofylakse av aterotrombotiske hendelser: Hos voksne med hjerteinfarkt (fra noen få dager til <35 dager), iskemisk slag (fra 7 dager til <6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom. Hos voksne med akutt koronarsyndrom: Akutt koronarsyndrom uten ST-segment elevasjon (ustabil angina eller hjerteinfarkt uten Q-takk), inkl. pasienter med innlagt stent etter perkutan koronar intervensjon (PCI), i kombinasjon med acetylsalisylsyre (ASA). Akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon i kombinasjon med ASA til pasienter med behov for medisinsk trombolytisk behandling. Forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer: Hos voksne med atrieflimmer og minst 1 risikofaktor for vaskulære hendelser, som ikke kan behandles med vitamin K-antagonister (VKA) og som har lav blødningsrisiko, er klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA for forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser, inkl. hjerneslag.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Tas til samme tid hver dag.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Plavix «sanofi-aventis»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Clopidogrel, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
75 mg 100 stk. (blister)
154307
Blå resept
Byttegruppe
553,60 (trinnpris 346,20) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.02.2021