Clopidogrel

Mylan


Plateaggregasjonshemmer.

B01A C04 (Klopidogrel)TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg: Hver tablett inneh.: Klopidogrelhydroklorid tilsv. klopidogrel 75 mg, hydrogenert lakserolje 13 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Sekundærprofylakse av aterotrombotiske hendelser: Hos voksne med hjerteinfarkt (fra noen få dager til <35 dager), hjerneinfarkt (fra 7 dager til <6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom. Hos voksne med akutt koronarsyndrom: Akutt koronarsyndrom uten ST-segmentelevasjon (ustabil angina eller hjerteinfarkt uten Q-takk), inkl. pasienter med innlagt stent etter perkutan koronar intervensjon, i kombinasjon med acetylsalisylsyre (ASA). Akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon i kombinasjon med ASA til pasienter med behov for medisinsk trombolytisk behandling. Forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer: Hos voksne med atrieflimmer og minst 1 risikofaktor for vaskulære hendelser, som ikke kan behandles med vitamin K-antagonister (VKA) og som har lav blødningsrisiko, er klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA for forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser, inkl. hjerneslag.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Tas til samme tid hver dag.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Plavix «sanofi-aventis»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Clopidogrel, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
75 mg28 stk. (blister)
064677
Blå resept
Byttegruppe
184,90 (trinnpris 123,10)C
100 stk. (blister)
064699
Blå resept
Byttegruppe
553,60 (trinnpris 346,20)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.04.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.02.2020