Karkontraherende middel.

ATC-nr.: S01G A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning 0,12 mg/ml: 1 ml inneh.: Nafazolinhydroklorid 0,12 mg, borsyre, boraks, dinatriumedetat, renset vann til 1 ml.


Indikasjoner

Voksne og barn >12 år: Korttidsbehandling til lindring av lett rødhet og mild irritasjon i øynene.

Dosering

Kun til korttidsbehandling.
Voksne og barn >12 år: 1-2 dråper i hvert øye 2-3 ganger daglig.
Barn ≤12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data tilgjengelig.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes hvis innholdet er misfarget/uklart.
Administrering: Til okulær bruk. Ved samtidig bruk av andre øyepreparater gis preparatene med ca. 15 minutters mellomrom. Eventuell øyesalve skal påføres sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Vinkelblokkglaukom, trang kammervinkel (med risiko for akutt glaukom), tidligere anfall av akutt glaukom pga. trang kammervinkel, iritt, eller korneaskade. Skal ikke brukes før perifer iridektomi i øyne utsatt for trang kammervinkel, da pupilledilatasjon kan fremkalle vinkelblokk.

Forsiktighetsregler

Rebound-effekt er rapportert etter langvarig og/eller overdreven bruk. Skal ikke brukes ved øyesykdom karakterisert av kontinuerlig rødhet, smerte eller tåkesyn. Preparatet bør seponeres og lege rådføres ved øyesmerte, synsendring, fotofobi, kontinuerlig rødhet eller øyeirritasjon, eller dersom tilstanden forverres eller ikke viser tegn til forbedring etter 24 timer. Inneholder benzalkoniumklorid misfarge myke kontaktlinser og gi øyeirritasjon. Kontaktlinsene fjernes før bruk og gjeninnsettes først etter 15 minutter. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner pga. forbigående tåkesyn.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01G A01
Ingen interaksjonsstudier utført.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen effekt forventes da systemisk eksponering er ubetydelig.
Amming: Ingen effekt forventes på spedbarn som ammes da systemisk eksponering hos ammende er ubetydelig.

Bivirkninger

Svært sporadisk forbigående øyeirritasjon, inkl. svie og kløe. Forbigående tåkesyn og mydriasis.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Utilsiktet oral administrering kan gi CNS-depresjon, nedsatt kroppstemperatur, bradykardi, svetting, døsighet og koma, spesielt hos barn. Hypertensjon kan etterfølges av rebound-hypotensjon. Overforbruk kan gi til økt øyerødhet, som krever seponering. Rådfør lege ved vedvarende øyerødhet.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01G A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vasokonstriksjon gir redusert hevelse og kongestion.
Absorpsjon: Absorberes etter instillasjon i nedre konjunktivalsekk. Effekten inntrer etter 1 minutt og vedvarer i minst 3 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ≤25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Etter førstegangs åpning: 1 måned.

Pakninger uten resept

Inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 01.03.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.09.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cleye, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,12 mg/ml10 ml (plastflaske)
169998
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.