Ciqorin

Teva

Immunsuppressivt middel.

ATC-nr.: L04A D01

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteMiljørisiko i Norge
 L04A D01
Ciklosporin
 
PNEC: 20,2 μg/liter
Salgsvekt: 192,07 kg
Miljørisko: Bruk av ciklosporin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ciklosporin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ciklosporin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.04.2014) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER 25 mg, 50 mg og 100 mg: Hver kapsel inneh.: Ciklosporin 25 mg, resp. 50 mg og 100 mg, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 25 mg og 50 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Brunt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Transplantasjon av solide organer: Forebygging av transplantatavstøtning etter transplantasjon av solide organer. Behandling av cellulær transplantatavstøtning hos pasienter som tidligere har fått andre immunsuppressiver. Benmargstransplantasjon: Forebygging av transplantatavstøtning etter allogen benmargs- og stamcelletransplantasjon. Forebygging eller behandling av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD). Endogen uveitt: Behandling av synstruende intermediær eller posterior uveitt av ikke-infeksiøs opprinnelse hos pasienter hvor konvensjonell behandling har feilet eller forårsaket uakseptable bivirkninger. Behandling av Behçets uveitt med tilbakevendende inflammatoriske angrep i retina hos pasienter uten nevrologiske manifestasjoner. Nefrotisk syndrom: Steroidavhengig og steroidresistent nefrotisk syndrom pga. primære glomerulære lidelser som f.eks. minimal change-nefropati, fokal og segmental glomerulosklerose eller membranøs glomerulonefritt. Kan brukes til å indusere og vedlikeholde remisjon. Kan også brukes til vedlikehold av steroidindusert remisjon, som tillater seponering av steroider. Revmatoid artritt: Behandling av alvorlig, aktiv revmatoid artritt. Psoriasis: Behandling av alvorlig psoriasis hos pasienter hvor konvensjonell behandling ikke passer eller ikke gir tilfredsstillende effekt. Atopisk dermatitt: Indisert hos pasienter med alvorlig atopisk dermatitt der systemisk behandling er nødvendig.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Daglig dose bør tas på samme tid hver dag, fordelt på 2 doser med ca. 12 timers intervall. Skal svelges hele.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Sandimmun Neoral «Novartis»


Sist endret: 04.01.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

01.07.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Ciqorin, KAPSLER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
25 mg50 stk. (blister)
385890
Blå resept
-
445,90CSPC_ICON
50 mg50 stk. (blister)
476863
Blå resept
-
829,20CSPC_ICON
100 mg50 stk. (blister)
112663
Blå resept
-
1554,40CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

dermatitt (hudbetennelse): Hudbetennelse.

glomerulonefritt: Akutt eller kronisk sykdom med mer eller mindre uttalte endringer i nyrens glomeruli.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

nefrotisk syndrom (nefrose): Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).