Cinacalcet Accord

Accord


Antiparathyreoideamiddel.

H05B X01 (Cinacalcet)TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg, 60 mg og 90 mg: Hver tablett inneh.: Cinacalcethydroklorid 30 mg, resp. 60 mg og 90 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132).


Indikasjoner

Sekundær hyperparatyreoidisme: Voksne: Behandling av sekundær hyperparatyreose (HPT) hos voksne pasienter med nyresykdom i sluttstadiet (ESRD) på vedlikeholdende dialysebehandling. Barn: Behandling av sekundær hyperparatyreoidisme (HPT) hos barn ≥3 år med ESRD ved opprettholdt dialyseterapi, hvor sekundær HPT ikke kontrolleres på adekvat måte med standardbehandling. Generelt: Kan brukes som en del av behandling som inkl. fosfatbindere og/eller vitamin D-steroler, etter behov. Kreft i biskjoldbruskkjertelen og primær hyperparatyreoidisme: Voksne: Reduksjon av hyperkalsemi hos voksne med parathyreoideakarsinom. Reduksjon av hyperkalsemi hos voksne med primær HPT der paratyreoidektomi ville vært indisert på grunnlag av serumkalsiumnivåer (som angitt av relevante behandlingsretningslinjer), men der paratyreoidektomi ikke er klinisk egnet eller kontraindisert.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas sammen med mat eller rett etter måltid. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Mimpara «Amgen»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cinacalcet Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 mg 28 stk. (blister)
599531
H-resept
Byttegruppe
1907,10 C
60 mg 28 stk. (blister)
590947
H-resept
Byttegruppe
3497,70 C
90 mg 28 stk. (blister)
445580
H-resept
Byttegruppe
5148,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.03.2020