Chloraprep

Chloraprep med farge

CareFusion

Bredspektret antiseptikum.

ATC-nr.: D08A C52

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A01A B03
Klorheksidin
 
PNEC: 0,084 μg/liter
Salgsvekt: 2 184,374935 kg
Miljørisiko: Bruk av klorheksidin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klorheksidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klorheksidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

LINIMENT, oppløsning 20 mg/ml + 0,7 ml/ml: Chloraprep: 1 ml inneh.: Klorheksidinglukonat 20 mg, isopropylalkohol 0,7 ml, renset vann.


LINIMENT, oppløsning 20 mg/ml + 0,7 ml/ml: Chloraprep med farge: 1 ml inneh.: Klorheksidinglukonat 20 mg, isopropylalkohol 0,7 ml, renset vann. Fargestoff: Paraoransje (E 110).


Indikasjoner

Desinfisering av huden før invasive medisinske inngrep.

Dosering

Til utvortes bruk på intakt hud (uten sår, rifter eller skader). Direkte kontakt med nervevev eller mellomøret må unngås. Kan brukes til alle aldersgrupper og pasientbefolkninger, men skal brukes med forsiktighet på nyfødte, spesielt premature. Valg av applikator avhenger av invasiv prosedyre, samt legens preferanse.

For prosedyrer som

Dekningsområde
(cm × cm)

Applikator

Rutinemessig venepunksjon
Blodprøve
Perifer (arteriell) kanyle
Enkel biopsi

5 × 8

0,67 ml1

Rutinemessig venepunksjon
Blodprøve
Perifer (arteriell) kanyle
Enkel biopsy
Rengjøring av dialyse/transplantatsted

10 × 13

1,5 ml1

Innføring og vedlikehold av midtlinje- og sentralvenøs kateter (CVK)
Rengjøring av område for peritoneal dialyse

15 × 15

3 ml2

Mindre og større kirurgiske inngrep
Plassering av implanterbare enheter
Plassering eller fjerning av proteser
Innføring og vedlikehold av midtlinje-, perifer intravaskulær sentralkateter (PICC) og sentralvenøs kateter (CVK)
Hjertekateterisering og prosedyrer i Cardiac Cath Lab
Røntgenprosedyre med intervensjon

25 × 30
50 × 50

10,5 ml2
26 ml3

1Tilgjengelig som liniment uten farge. 2Tilgjengelig som liniment med og uten farge. 3Kun tilgjengelig som liniment med farge.
Spesielle pasientgrupper: Nyfødte: Bruk av klorheksidin liniment til huddesinfisering er forbundet med kjemiske brannsår hos nyfødte. Data tyder på at risikoen er høyere hos premature, spesielt født før 32. svangerskapsuke, og i løpet av barnets 2 første leveuker.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg og SPC. Til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres iht. lokale krav. Klorheksidin er ikke kompatibel med såpe, hypoklorittblekemiddel og andre anioniske midler.
Administrering: Svampen trykkes forsiktig mot pasientens hud. Så snart linimentet kommer til syne på huden, gnis det forsiktig frem og tilbake i 30 sekunder. La området lufttørkes helt. La linimentet bli på huden etter prosedyren for å sikre kontinuerlig antimikrobiell aktivitet. Kan ev. fjernes med såpe og vann eller alkohol.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene, spesielt ved klorheksidinrelaterte allergier.

Forsiktighetsregler

Linimentet er brannfarlig, og skal ikke brukes i prosedyrer med elektrokauter eller andre antenningskilder før huden har tørket helt. Fuktige materialer, laken og klær fjernes før prosedyren fortsettes. Unngå å bruke større mengde enn nødvendig, og unngå at linimentet samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Ved bruk av okklusjonsbandasje, må man forsikre seg om at det ikke er overflødig liniment på huden. Hypersensibilitet: Klorheksidin kan fremkalle hypersensibilitet, inkl. generaliserte allergiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk. Se Kontraindikasjoner. Øyne og slimhinner: Kontakt med øyne og slimhinner skal unngås pga. irritasjon. Dersom oppløsningen kommer i kontakt med øynene, skal de raskt vaskes grundig med store mengder vann. Hudreaksjoner: Hud bør ikke være i kontakt med alkohol over lengre tid. Det er viktig at korrekt påføringsmåte benyttes. Dersom linimentet påføres uten forsiktighet på ømfintlig eller overfølsom hud, eller gjentatte ganger, kan lokale hudreaksjoner oppstå, inkl. erytem, inflammasjon, kløe, tørr og/eller flassende hud og lokal smerte. Stans bruken ved første tegn på lokal hudreaksjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D08A C52
Alkohol skal ikke komme i kontakt med visse vaksiner og hudtestingsinjeksjoner (lappeprøve/eksemprøve).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ingen påvirkning forventes da systemisk eksponering vil være ubetydelig. Kan brukes under graviditet og amming.
Fertilitet: Ikke undersøkt.

Bivirkninger

Bivirkningene er som oftest forbundet med reaksjoner på påføringsstede, og forsvant etter behandling med topiske steroider og/eller antihistaminer. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Allergiske hudreaksjoner eller overfølsomhetsreaksjoner inkl. erytem, utslett (f.eks. erytematøst, papulært eller makulopapulært), pruritus og blemmer, eller cyster rundt appliseringsområdet. Andre lokale symptomer omfatter svie i huden, smerte og inflammasjon. Ukjent frekvens: Hud: Dermatitt, eksem, urticaria, kjemiske brannsår hos nyfødte. Immunsystemet: Hypersensibilitet inkl. anafylaktisk sjokk.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Isopropylalkohol: Dreper øyeblikkelig forbigående og residente mikroorganismer på stratum corneum. Klorheksidinglukonat: Bindes til de overflatiske cellelagene til epidermis og gir vedvarende, antimikrobiell egenskap som hindrer gjenvekst av mikroorganismer. Har bakteriedrepende eller bakteriostatisk virkning mot en lang rekke grampositive og gramnegative bakterier samt visse virus og fungi. Relativt ineffektiv mot mykobakterier. Inaktiv mot bakteriesporer. Residuell egenskap på huden er dokumentert ved 48 timer. For detaljer om antimikrobiell effekt, se SPC.
Absorpsjon: I liten grad ved intakt hud.

Oppbevaring og holdbarhet

Brannfarlig. Unngå kontakt med flammer under bruk, oppbevaring eller kassering. Oppbevares i originalemballasjen. Applikator er steril i forseglet emballasje. Chloraprep: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Chloraprep med farge: Oppbevares ved høyst 25°C.

Andre opplysninger

Sepp-applikatoren med 0,67 ml væske består av en lateksfri svamp som er festet til et plastrør som holder en glassampulle med den antiseptiske oppløsningen. 1,5 ml, 3 ml og 10,5 ml-applikatorene består av lateksfri, rund skumsvamp festet til plastbeholder med glassampulle med antiseptisk liniment. 26 ml-applikatoren består av lateksfri, kvadratisk skumsvamp festet til plastbeholder med 2 glassampuller med antiseptisk liniment.

Sist endret: 26.02.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

27.01.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Chloraprep, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/ml + 0,7 ml/ml25 × 3 ml (applikator, bestillingsnr. 284400)
396632
-
-
*FSPC_ICON
25 × 1,5 ml (applikator, bestillingsnr. 284407)
392333
-
-
*FSPC_ICON
200 × 0,67 ml (applikator, bestillingsnr. 284449)
463357
-
-
*FSPC_ICON
25 × 10,5 ml (applikator, bestillingsnr. 284700)
502480
-
-
*FSPC_ICON

Chloraprep med farge, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/ml + 0,7 ml/ml25 × 3 ml (applikator, bestillingsnr. 284415)
086289
-
-
*FSPC_ICON
25 × 10,5 ml (applikator, bestillingsnr. 283715)
086311
-
-
*FSPC_ICON
26 ml (applikator, bestillingsnr. 283815)
086323
-
-
*FSPC_ICON
Bestilles direkte fra leverandør på orders.pharma@bd.com. Benytt bestillingsnr. angitt i parentes.

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi (hypersensitivitet): Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon (hypersensitivitetsreaksjon, overfølsomhetsreaksjon, overømfintlighetsreaksjon): Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antiseptikum (antiseptika): Middel som dreper eller hemmer bakterier og andre mikroorganismer på kroppens overflate. Et antiseptisk middel brukes til å forebygge at en infeksjon oppstår på huden eller i sår.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.