Byttegruppe 002454
FULVESTRANT INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING 250 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
AstraZeneca inj. 250 mg 099204 2 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)
Medical Valley inj. 250 mg 429799 2 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte