Byttegruppe 002382
DIMETYLFUMARAT ENTEROKAPSEL 240MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
2care4 enterokaps. 240 mg 199512 56 stk. (blister)
Biogen enterokaps. 240 mg 400574 56 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte