Byttegruppe 002246
DALTEPARIN INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING 25000 IE ANTI-XA/ML


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
Orifarminj.25 000 IE anti-Xa/ml17205410 × 0,3 ml (0,3 ml = 7500 IU)
Pfizerinj.25 000 IU anti-Xa/ml399733(0,3 ml = 7500 IU) 10 × 0,3 ml (ferdigfylt sprøyte)