Byttegruppe 002166
ENTEKAVIR TABLETTER 1MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Bristol-Myers Squibb tabl. 1 mg 025317 30 stk. (endose)
Abacus Medicine tabl. 1 mg 187608 30 stk. (endose)
Accord tabl. 1 mg 552932 30 stk. (blister)
Sandoz tabl. 1 mg 577226 30 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte