Byttegruppe 002145
EPTIFIBATID INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING 2 MG/ML


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Accord inj. 2 mg/ml 407506 10 ml (hettegl.)
GlaxoSmithKline inj. 2 mg/ml 547695 10 ml (hettegl.)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte