Byttegruppe 002144
EPTIFIBATID INFUSJONSVÆSKE, OPPLØSNING 0,75 MG/ML


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
GlaxoSmithKline inf. 0,75 mg/ml 547687 100 ml (hettegl.)
Accord inf. 0,75 mg/ml 594106 100 ml (hettegl.)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte