Byttegruppe 002114
VORIKONAZOL TABLETTER 50 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Sandoz tabl. 50 mg 051429 30 stk. (blister)
Accord tabl. 50 mg 377886 30 stk. (blister)
Pfizer tabl. 50 mg 401139 30 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte