Byttegruppe 002096
SALMETEROL OG FLUTIKASON INHALASJONSAEROSOL 25MCG OG 125MCG


Serkep (varenummer 121338) er ikke byttbar for pasienter under 18 år


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
GlaxoSmithKline inhal.aerosol 25/125 004282 120 doser
Cipla inhal.aerosol 25 μg/125 μg 073877 120 doser
Mylan inhal.aerosol 25 μg/125 μg 121338 120 doser


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte