Byttegruppe 002061
PRAMIPEKSOL DEPOTTABLETTER 3,15 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Boehringer Ingelheim depottabl. 3,15 mg 062410 100 stk. (blister)
KRKA depottabl. 3,15 mg 513096 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte