Byttegruppe 002059
NYSTATIN MIKSTUR 100000IE/ML


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
RPH Pharmaceuticals mikst. 100 000 IE/ml 051461 100 ml
Orifarm Generics mikst. 100 000 IU/ml 424761 100 ml


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte