Byttegruppe 002057
DULOKSETIN ENTEROKAPSEL 60MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Lilly enterokaps. 60 mg 021967 28 stk. (blister)
Lilly enterokaps. 60 mg 021975 98 stk. (blister)
Orifarm enterokaps. 60 mg 031045 98 stk. (blister)
Mylan enterokaps. 60 mg 055003 98 stk. (blister)
2care4 enterokaps. 60 mg 062255 98 stk. (blister)
Pensa Pharma enterokaps. 60 mg 376628 28 stk. (blister)
KRKA enterokaps. 60 mg 432410 30 stk. (blister)
KRKA enterokaps. 60 mg 447040 60 stk. (blister)
Pensa Pharma enterokaps. 60 mg 465825 98 stk. (blister)
Orifarm enterokaps. 60 mg 481607 28 stk. (blister)
Aristo Pharma enterokaps. 60 mg 487386 98 stk. (blister)
Aristo Pharma enterokaps. 60 mg 504850 28 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte