Byttegruppe 002056
DULOKSETIN ENTEROKAPSEL 30MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Lilly enterokaps. 30 mg 021721 28 stk. (blister)
Orifarm enterokaps. 30 mg 026337 28 stk. (blister)
2care4 enterokaps. 30 mg 080855 28 stk. (blister)
Pensa Pharma enterokaps. 30 mg 128718 7 stk. (blister)
Aristo Pharma enterokaps. 30 mg 373483 98 stk. (blister)
Aristo Pharma enterokaps. 30 mg 416023 28 stk. (blister)
Pensa Pharma enterokaps. 30 mg 436489 28 stk. (blister)
Pensa Pharma enterokaps. 30 mg 440496 98 stk. (blister)
KRKA enterokaps. 30 mg 514870 30 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte