Byttegruppe 001966
TENOFOVIRDISOPROKSIL TABLETTER 245MG


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
2care4tabl.245 mg37194530 stk. (plastflaske)
Sandoztabl.245 mg41462130 stk. (boks)
Tevatabl.245 mg47812430 stk. (boks)
Mylantabl.245 mg49729930 stk. (boks)