Byttegruppe 001937
KLOBETASOL KREM 0,05 %


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
2care4krem0,05%3759913 × 30 g
GlaxoSmithKlinekrem0,05%462036100 g