Byttegruppe 001881
LANREOTID INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT SPRØYTE 120MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Ipsen inj. 120 mg 007360 1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/automatisk sikkerhetsanordning og kanyle)
2care4 inj. 120 mg 565513 1 stk. (sprøyte)