Byttegruppe 001878
SALMETEROL OG FLUTIKASON INHALASJONSAEROSOL 25MCG OG 250MCG


Serkep (varenummer 557969) er ikke byttbar for pasienter under 18 år


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
GlaxoSmithKline inhal.aerosol 25/250 004293 120 doser
Cipla inhal.aerosol 25 μg/250 μg 159332 120 doser
Mylan inhal.aerosol 25 μg/250 μg 557969 120 doser


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte