Byttegruppe 001863
EBASTIN TABLETTER 20MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Almirall tabl. 20 mg 014825 100 stk. (blister)
Orifarm Generics tabl. 20 mg 171662 100 stk. (blister)
2care4 tabl. 20 mg 527973 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte