Byttegruppe 001838
DRONEDARON TABLETTER 400MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
sanofi-aventis tabl. 400 mg 039643 100 stk. (endose)
Aristo Pharma tabl. 400 mg 373877 20 stk. (blister)
Aristo Pharma tabl. 400 mg 521469 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte