Byttegruppe 001763
EPLERENON TABLETTER 50MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Upjohn EESV, Pfizer tabl. 50 mg 018882 100 stk. (endose)
Medical Valley tabl. 50 mg 043751 100 stk. (blister)
Abacus Medicine tabl. 50 mg 067139 100 stk. (blister)
Accord tabl. 50 mg 426453 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte