Byttegruppe 001718
BUPRENORFIN SUBLINGVALTABLETTER 2MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Orifarm Generics sublingvaltabl. 2 mg 407679 7 stk. (blister)
Sandoz sublingvaltabl. 2 mg 438914 7 stk. (blister)
Indivior sublingvaltabl. 2 mg 534027 7 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte