Byttegruppe 001692
KANDESARTAN TABLETTER 32MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Cheplapharm tabl. 32 mg 013872 98 stk. (kalenderpakn.)
Orifarm tabl. 32 mg 099611 98 stk. (kalenderpakn.)
KRKA tabl. 32 mg 152644 28 stk. (blister)
Orion tabl. 32 mg 410083 98 stk. (blister)
KRKA tabl. 32 mg 424843 98 stk. (blister)
Sandoz tabl. 32 mg 542741 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte