Byttegruppe 001668
FILGRASTIM INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE OPPLØSNING, 30 MILL IE/0,5 ML


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Pfizer inf./inj. 30 MIE/0,5 ml 100614 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte i blister)
Abacus Medicine inf./inj. 30 MIE/0,5 ml 115335 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte