Byttegruppe 001557
TERBINAFIN KREM 1 %


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
GlaxoSmithKline Consumer Healthcarekrem1%00348615 g
GlaxoSmithKline Consumer Healthcarekrem1%04968430 g
ratiopharmkrem10 mg/g45688330 g