Byttegruppe 001547
ROTIGOTIN DEPOTPLASTER 4 MG/24 TIMER


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
UCB depotplaster 4 mg/24 timer 054960 7 stk.
UCB depotplaster 4 mg/24 timer 055341 28 stk.


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte