Byttegruppe 001543
LERCANIDIPIN TABLETTER OG FILMDRASJERTE TABLETTER 10 MG


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
Actavistabl.10 mg06593428 stk. (blister)
Actavistabl.10 mg06594598 stk. (blister)
Medatabl.10 mg09281798 stk. (blister)
Farmagontabl.10 mg113719100 stk. (blister)