Byttegruppe 001539
OLANZAPIN SMELTETABLETTER 15 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Lilly smeltetabl. 15 mg 000184 28 stk. (blister)
2care4 smeltetabl. 15 mg 163752 28 stk. (endose)
Farmagon smeltetabl. 15 mg 186602 28 stk. (blister)
Teva smeltetabl. 15 mg 484082 28 stk. (blister)