Byttegruppe 001518
MIRTAZAPIN FILMDRASJERTE TABLETTER OG SMELTETABLETTER 15 MG


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
MSDsmeltetabl.15 mg01055430 stk. (endose)
Oriontabl.15 mg02431028 stk. (blister)
Orionsmeltetabl.15 mg02483830 stk. (blister)
Orionsmeltetabl.15 mg02484190 stk. (blister)
Bluefishsmeltetabl.15 mg44535730 stk. (blister)
Oriontabl.15 mg579147100 stk. (boks)