Byttegruppe 001518
MIRTAZAPIN FILMDRASJERTE TABLETTER OG SMELTETABLETTER 15 MG


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
MSDsmeltetabl.15 mg01055430 stk. (endose)
Oriontabl.15 mg02431028 stk. (blister)
Orionsmeltetabl.15 mg02483830 stk. (blister)
Orionsmeltetabl.15 mg02484190 stk. (blister)
Bluefishsmeltetabl.15 mg44535730 stk. (blister)