Byttegruppe 001445
MODAFINIL TABLETT 100 MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
2care4 tabl. 100 mg 049028 30 stk. (blister)
Teva tabl. 100 mg 052983 90 stk. (blister)
Teva tabl. 100 mg 491296 30 stk. (blister)
2care4 tabl. 100 mg 499793 90 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte