Byttegruppe 001380
FLUTIKASON NESESPRAY 50 MCG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Teva nesespray 50 μg/dose 414776 120 doser (glassflaske)
GlaxoSmithKline nesespray 50 μg/dose 558288 120 doser (glassflaske)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte