Byttegruppe 001323
METOPROLOL DEPOTTABLETTER 50MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Sandoz depottabl. 50 mg 052060 30 stk. (blister)
Sandoz depottabl. 50 mg 052078 100 stk. (blister)
Sandoz depottabl. 50 mg 060077 50 stk. (endose)
KRKA depottabl. 50 mg 063514 30 stk. (blister)
Recordati depottabl. 50 mg 066894 98 stk. (kalenderpakn.)
KRKA depottabl. 50 mg 089692 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte