Byttegruppe 001322
METOPROLOL DEPOTTABLETTER 25MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Recordati depottabl. 25 mg 000503 28 stk. (kalenderpakn.)
Sandoz depottabl. 25 mg 052041 30 stk. (blister)
Sandoz depottabl. 25 mg 052051 100 stk. (blister)
KRKA depottabl. 25 mg 071029 30 stk. (blister)
KRKA depottabl. 25 mg 500402 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte