Byttegruppe 001098
CYPROTERON OG ETINYLØSTRADIOL TABLETTER 2MG OG 35MCG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Bayer AB tabl. 170003 3 × 21 stk. (kalenderpakn.)
Orifarm Generics tabl. 416519 3 × 21 stk. (kalenderpakn.)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte