Byttegruppe 001059
ALENDRONSYRE TABLETTER 70MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Bluefish tabl. 70 mg 041598 12 stk. (blister)
Bluefish tabl. 70 mg 047355 4 stk. (blister)
MSD tabl. 70 mg 106545 12 stk. (blister)
Sandoz tabl. 70 mg 108617 4 stk. (blister)
Sandoz tabl. 70 mg 108628 12 stk. (blister)
Mylan tabl. 70 mg 153884 4 stk. (blister)
Mylan tabl. 70 mg 153895 12 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte