Byttegruppe 000801
BIKALUTAMID TABLETTER 150MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Bluefish tabl. 150 mg 093082 30 stk. (blister)
Orifarm tabl. 150 mg 108612 98 stk. (blister)
AstraZeneca tabl. 150 mg 447193 100 stk. (blister)
Bluefish tabl. 150 mg 490316 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte