Byttegruppe 000683
MIRTAZAPIN FILMDRASJERTE TABLETTER OG SMELTETABLETTER 30MG


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
MSDsmeltetabl.30 mg01105096 stk. (endose)
MSDtabl.30 mg01415930 stk. (endose)
Oriontabl.30 mg02433398 stk. (blister)
Oriontabl.30 mg02434628 stk. (blister)
Orionsmeltetabl.30 mg02485230 stk. (blister)
Orionsmeltetabl.30 mg02487190 stk. (blister)
HEXALtabl.30 mg43214730 stk. (blister)
Bluefishsmeltetabl.30 mg44775330 stk. (blister)
HEXALtabl.30 mg455050100 stk. (blister)
Bluefishsmeltetabl.30 mg48905096 stk. (blister)