Byttegruppe 000482
DIKLOFENAK ENTEROTABLETTER 50MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Novartis enterotabl. 50 mg 003939 20 stk. (blister)
Novartis enterotabl. 50 mg 003988 100 stk. (blister)
Bluefish enterotabl. 50 mg 183393 20 stk. (blister)
Bluefish enterotabl. 50 mg 557175 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte