Byttegruppe 000480
DIKLOFENAK ENTEROTABLETTER 25MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Bluefish enterotabl. 25 mg 397033 30 stk. (blister)
Novartis enterotabl. 25 mg 411850 30 stk. (blister)
Novartis enterotabl. 25 mg 411868 100 stk. (blister)
Bluefish enterotabl. 25 mg 598910 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte